Samtalsterapi på Östermalm

Vår samtalsterapi på Östermalm är beläget i vackra omgivningar. Terapin är omgivet av en mängd föreställningar,
men att ta steget att gå i terapi är ett sätt att ta ansvar för sitt liv. Vår samtalsterapi på Östermalm
kommer bli en investering i Dig själv, i Din utveckling. Som samtalsterapeut är jag vägledare och
vandrar med på resan. Vi utgår från Dina behov och Ditt mål. Så frågan är kanske inte om, utan när?

• Har Du har gått och mått dåligt en längre tid, utan att riktigt förstå varför?
• Upplever Du oro, nedstämdhet och ångest?
• Upplever Du att Din ilska tar över?
• Känner Du Dig deprimerad och att livet saknar mening?
• Har Du känningar av stress och utbrändhet?
• Har Du livs- eller beteendemönster som ställer till problem för Dig eller andra?
• Har Du bristande självkänsla eller lågt självförtroende?
• Har Du problem i Din kärleksrelation?
• Har Du nyligen gått igenom separation eller skilsmässa?
• Är Du medberoende i ett beteende av en närstående?
• Är Du i en konflikt med någon och vet inte hur Du ska hantera det?
• Behöver Du hjälp med att bearbeta en sorg?
• Vill Du finna Din inre kraft?
• Har Du kommit till någon form av livskris?
• Känner Du Dig vilsen och inte riktigt vet vad Du vill i livet?
• Vill Du hitta en ny livsinriktning och utveckla Dina möjligheter?
• Vill Du skapa balans i livet?
• Känner Du lust och längtan efter något nytt i livet?
• Går Du och bär på saker och behöver prata ut med någon om Dina tankar och känslor?

Känner Du igen Dig på någon av de här frågorna?

Det finns många anledningar att börja gå i samtalsterapi på Östermalm. Det kan handla om att man inte är tillfreds
med sin situation i livet, med sina relationer eller sig själv. Man upplever kanske känslor av tomhet,
nedstämdhet, ångest och meningslöshet. Kanske så genomgår man en livskris. Det kan även handla om att
man fastnat i ett missbruk eller beroende av alkohol, droger, sex eller relationer.
Som samtalsterapeut i Stockholm eller på distans är jag öppen för enskilda individer, par, familjer och
grupper som söker psykologisk hjälp och psykoterapi. Individer och personalgrupper är också välkomna för
konsultation och handledning. Vi inleder vårt första möte med att prata om Dina behov samt syftet med
samtalsterapin. Du får känna in hur det känns och tillsammans sätter vi upp riktlinjer för ett framtida
samarbete. En god relation oss emellan är av stor betydelse för terapins framgång.
Min roll som samtalsterapeut i Stockholm är att hjälpa Dig förbi de hinder som står i vägen. På den
utvecklingsresan är ett gott samarbete viktigt, och det är Din utvecklingsresa jag följer. Därför
anpassas arbetet i terapin alltid till de behov Du har och vi kommer tillsammans fram till vilka mål Du
vill nå. Som utbildad och erfaren samtalsterapeut kan jag både vara ett verktyg själv och ge Dig egna
verktyg för hur Du kan leva och förhålla Dig till det liv Du har.

Till mig kommer människor med en mängd olika utmaningar, men ofta rör det något av mina specialområden
för samtalsterapi i Stockholm: livsriktning, beteendemönster, självkänsla, stress eller medberoende. Som
samtalsterapeut anpassar jag sedan terapin till varje persons unika behov.
Mottagningen är öppen för kvinnor, män och ungdomar, som behöver psykologiskt stöd eller psykoterapi
antingen det gäller akuta problem och kriser, som kan kräva kortare behandling, eller mer komplicerade
problem där det krävs en mer långsiktig behandling, stödjande- eller insiktsterapi.

Varmt välkommen att kontakta mig för ett första möte för samtalsterapi på Östermalm!