Parterapi Stockholm

Varje år separerar åtskilliga par och föräldrar till tusentals barn. Skilsmässa eller separation är ibland nödvändigt. Men många gånger separerar man inte för att man inte längre älskar varandra utan för att man inte vet hur man ska hantera svårigheter och problem när de uppstår eller för att man har svårt att på ett bra sätt kommunicera och nå fram till varandra. Man vet inte heller hur man ska vårda kärleken. Många ger upp utan att försöka rädda den kärlek som i grunden finns.
De allra flesta relationer är helt underbara i början. Men förr eller senare brukar problem och konflikter smyga sig in. Det vanliga är att vi försöker lösa dem på egen hand eller med hjälp av nära vänner.
De flesta par får någon gång i livet problem i sin relation. Det är alltid möjligt att rädda relationen om viljan finns att utvecklas tillsammans hos båda parter. Om viljan finns att jobba på relationen från båda sidor, oavsett hur långt det har gått, är det aldrig försent att lära sig att hantera konflikter och lösa problemen som uppstår. Det är också möjligt att lära sig hur man stärker och utvecklar kärleken och lär sig att se det som är positivt i relationen.

Det är lätt att man låser sig. Om man själv kört in på ett spår, liksom tänt en längtan så är det inte särskilt lätt att bara backa och se det ur andra perspektiv. Man kan nästan få som en besatthet. Till slut tappar man bort varför man egentligen vill någonting, man bara VILL. För lite skratt, för lite snack och för lite sex är de vanligaste anledningarna att par går skilda vägar.
Parterapi och familjerådgivning är allt mer förekommande. När man träffar en proffsig och opartisk person så pratar man med varandra på ett annat sätt. Man skärper sig, får vägledning att uttrycka sig på sätt som inte bara anklagar och sårar. Man får hjälp och plats att analysera och ventilera utan att det behöver bli bråk och skuldbeläggning. Problem av något slag uppstår förr eller senare i olika grad i alla relationer. Det som ofta skiljer de par som söker parterapi från de som inte gör det är bland annat det sätt man hanterar problemen på, samt de generella negativa beteendemönster som detta med tiden leder till.
Parrådgivning och familjerådgivning handlar om att, i en parrelation, tillsammans med en terapeut ge sig själv och den andre möjlighet att problematisera, lyssna och reflektera. I vår parterapi arbetar vi med att ge var och en utrymme att berätta hur den tänker och vill ha det.
En viktig grund i vår parterapi i Stockholm är att skapa en gemensam förståelse för sig själva, varandra och problemen. Samt att få hjälp med att kunna se med perspektiv på problemen. Detta leder ofta till ökade förutsättningar för att med olika övningar och hemuppgifter komma till förändring.

Genom samtal via parterapi i Stockholm ger jag par, familjer och ensamstående hjälp att bearbeta sina samlevnadsproblem. Målsättningen kan vara att bevara sitt äktenskap, samboförhållande, partnerskap, eller om skilsmässa visar sig nödvändig, att då minska de negativa konsekvenserna och underlätta att skiljas i samförstånd.
Parterapi ger Er möjligheten att komma ur destruktiva mönster. Det skapar förutsättningar för att känna större tillit och djupare intimitet med varandra.