Stress är idag ett centralt begrepp för oss som lever i industriländer, och ofta förknippas ordet stress med något negativt. I grund och botten är stress en starkt bidragande faktor till människans överlevnad. Ett exempel på det kan vara att vi möter en björn som gör sig redo för attack. I det läget börjar kroppen utsöndra stresshormonet kortisol och våra sinnen skärps – vi håller fullt fokus på att klara oss undan björnen. Nu är det ju så att de flesta av oss slipper bli attackerade av björnar. Trots det är vi mer stressade än någonsin, och det blir värre för varje år. Den psykiska ohälsan – i många fall direkt relaterad till stress – breder ut sig alltmer och kryper längre ned i åldrarna. Kraven på vad vi upplever att vi behöver åstadkomma, hur vi ska se ut och bilden av vad vi bör vara, växer i lika snabb takt som teknologin hjälper oss att faktiskt kunna göra mindre och mindre.

Att kunna lägga in en extra växel när det behövs, det kan handla om en intensiv period på jobbet eller privat, är bra. Problemen uppstår när vi fortsätter att gå på högvarv utan att vi får tid till återhämtning. Då skapas en obalans mellan krav och behovet av återhämtning. När kortisolutsöndringen fortsätter på höga nivåer påverkas både hjärnan och kroppen negativt. Inte sällan drabbas vi av fysiska besvär, smärta och nedsatta kroppsliga funktioner. Det är kroppens sätt att tala om det som hjärnan helst vill blunda för – att vi behöver dra i bromsen. Återhämtning kan se olika ut för olika personer, men gemensamt för oss alla är en fungerande sömn. Att kunna hantera extra intensiva perioder är alltså bra, och eftersom vi själva slår på den funktionen, kan vi också dra ned den igen. Det är här som många får svårt. Det är lätt att tänka ”Åh, jag klarar det här också – toppen!”, istället för att tänka ”Nu är akutläget över, då behöver jag tid att vila”. Utmaningen ligger i att hitta balansen och att tillåta sig att skruva ned tempot. Vi människor anpassar oss – på gott och ont – vi vänjer oss relativt snabbt även vid ohälsosamma situationer. Har vi presterat oerhört mycket under en period kanske vi har fått en massa beröm för det, vilket också riskerar att bli en fälla om vi motiveras av det. För att slippa drabbas av ohälsosam stress, utmattning och diverse fysiska åkommor behöver vi utvärdera vår livssituation. Ett sätt att kunna göra det ärligt och uppriktigt är genom samtal. Tala om hur tillvaron ser ut, red ut vad som är vad och hur du påverkas av det. På så sätt hjälper du dig själv till ett mer hälsosamt liv.