Coaching i Stockholm

Vår coaching i Stockholm innebär en lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att hjälpa en person
eller en grupp personer att bli mer aktiv och mer effektivt använda sina förmågor för att nå vissa mål.
Vår coaching i Stockholm är vanligtvis förekommande inom idrott men har på senare år kommit att användas
inom många andra sammanhang, exempelvis bland dem som sysslar med karriärvägledning och ledarskap.

Vår coaching i Stockholm utövas på många olika sätt. Vanligt är att vi sätter upp delmål, uppmuntrar och
ställer frågor. Den som leder aktiviteten kallas således för coach.

Coaching innebär att utveckla människor utifrån ett helhetsperspektiv. Genom skräddarsydda processer och
kraftfulla verktyg tar vi fram det bästa ur varje person. Vi lyfter drivkrafter, styrkor och värderingar
hos ledare, team och verksamheter – för att Ni ska nå önskade resultat. Vi tror på ett modigt,
autentiskt och målmedvetet självledarskap.

Arbetet som personlig coach och relationscoach är som en dans. Du blir lyssnad på i närvaro inom trygga
ramar och Du får frågor som gör att du själv kan finna Dina egna sanna svar och lösningar inom Dig
själv.

Vad har Du för utmaningar, drömmar och mål? Vi har en tydlig process för hur Du ska uppfylla dem. Vi
kartlägger först Ditt nuläge och Ditt önskade läge. Efter det fokuserar vi på vilka resurser och
möjligheter Du har och vad Du behöver göra för att nå dit.

Har Du känt styrkan i att våga lita på Din intuition och magkänsla? Arbete med en personlig coach och en
relationscoach handlar om att skapa förutsättningar för Dig att bli medveten om vad som är sant innest
inne för just Dig. Det här handlar till största delen om att lösgöra det som hindrar Dig från att se
klart så att Du kan komma till kärnan av det som verkligen är Du.

Vår coaching i Stockholm har effektiva metoder som lyfter fram det friska och starka i människan och
organisationer. Med rätt frågor utmanas Din verklighet och Du lär Dig att se nya vägar, alternativ och
resurser för att nå Dina mål. Vågar Du ta första steget? Bra! Vi leder Dig sedan vidare till nästa.

Vinsten med ett starkare självledarskap märks inte bara hos Dig själv, den är också högst påtaglig för
Din omgivning. Ekvationen är enkel; med ett starkt självledarskap mår Du bättre och stressar mindre. Du
blir effektivare och skapar en bättre balans mellan arbete och fritid. Du hanterar irritationer och
konflikter smidigare och Du både når Dina mål och har det bra på vägen dit.

Välkommen att höra av Dig om Du har funderingar! Vi hjälper Dig gärna!