Nytt år, nya vanor!

När ett nytt år stundar avges många nyårslöften. Dessa löften avser ofta livsstilsförändringar som innefattar nya vanor. Exempel på sådana förändringar kan vara att sluta röka, börja träna/träna oftare, bli mer ekonomisk och så vidare.  Det är långt ifrån alla som sedan [...]

2019-01-22T12:23:12+01:00By |AAS Blogg|

Föräldrarollen

Att vara en bra förälder… Att bli förälder är stort. En livsomvälvande upplevelse. Vi bär plötsligt ansvar för en ny människa och ska lära samma människa att klara sig i livet. Ett gott självförtroende, skapa värderingar, bli en god medmänniska, hög självkänsla, [...]

2018-12-05T22:25:47+01:00By |AAS Blogg|

Konsten att säga nej

Att säga ”ja” associeras ofta med att vara en positiv person. Precis som att säga ”nej” kan få en lite trist stämpel. Att vara en ja-sägare är att vara inställsam, men att vara den som säger ”ja” till förslag, idéer och nya [...]

2018-11-29T20:23:45+01:00By |AAS Blogg|

Den livsviktiga återhämtningen

Stress är idag ett centralt begrepp för oss som lever i industriländer, och ofta förknippas ordet stress med något negativt. I grund och botten är stress en starkt bidragande faktor till människans överlevnad. Ett exempel på det kan vara att vi möter [...]

2018-12-04T09:40:42+01:00By |AAS Blogg|

När psyket drabbas av ohälsa

Termen psykisk ohälsa är laddad för många. Det associeras alltför ofta med svåra psykiska problem och kan ibland väcka känslor av rädsla och avståndstagande. Psykisk ohälsa är ett mycket brett begrepp. Det innefattar en rad psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar, men också väldigt [...]

2018-12-04T09:39:28+01:00By |AAS Blogg|
Go to Top