Hur prioriterar millennials? Vad dagens chefer behöver veta…

År 2025 kommer cirka 75 % av den globala arbetskraften bestå av millennials enligt en undersökning från Forbes (www.forbes.com). För att attrahera denna grupp krävs betydligt mer än en hög lön. När dagens ambitiösa talanger söker jobb utgör teknik och företagskultur en [...]