Föräldrarollen

Att vara en bra förälder… Att bli förälder är stort. En livsomvälvande upplevelse. Vi bär plötsligt ansvar för en ny människa och ska lära samma människa att klara sig i livet. Ett gott självförtroende, skapa värderingar, bli en god medmänniska, hög självkänsla, [...]