När psyket drabbas av ohälsa

Termen psykisk ohälsa är laddad för många. Det associeras alltför ofta med svåra psykiska problem och kan ibland väcka känslor av rädsla och avståndstagande. Psykisk ohälsa är ett mycket brett begrepp. Det innefattar en rad psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar, men också väldigt [...]

2018-12-04T09:39:28+01:00By |AAS Blogg|

Missbruksproblem

Missbruksproblem Beroende och missbruk är ett stort folkhälsoproblem. Det är Din rättighet att få hjälp att komma ur Ditt missbruk. Att återfå kontrollen över sitt eget liv när man befinner sig i ett missbruk är en svår utmaning för de flesta. Att [...]

2018-09-21T21:16:33+02:00By |Missbruksproblem|
Go to Top